زمان برگزاری کنفرانس 19 اسفند ماه


زمان برگزاری 19 اسفند ماه 1397

دانشگاه تبریز - تالار وحدت

ساعت شروع برنامه 8 صبح