اعضای کمیته علمی به تفکیک رشته ها

رشته مهندسی عمران:

دکتر محمد رضا پور محمدی (شهرسازی - برنامه ریزی شهری و منطقه ای )

علیرضا ختائی (دکترای شیمی کاربردی)

دکتر یوسف پریش ( مجتمع عالی آموزشی پژوهشی آذربایجان )

دکتر ناصر تقی زادیه (دانشگاه تبریز )

دکتر حامد حق کیش (دانشگاه تبریز)

دکتر علی سجادی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی )

مهندس هادی برق لامع (دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی )

دکتر فرید اشراقی (دانشگاه آزاد اسلامی باسمنج)

مهندس احسان مهدوی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب)

مهندس علیرضا غفاری (دانشگاه آزاد اسلامی)

مهندس وحيد عبدالوهاب (دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد)

رشته مهندسی معماری:

دکتر مازیار آصف ( دانشگاه هنر اسلامی تبریز )

دکتر فرزین حق پرست ( دانشگاه هنر اسلامی تبریز )

دکتر پریسا هاشم پور ( دانشگاه هنر اسلامی تبریز )

دکتر آزیتا بلالی اسکوئی ( دانشگاه هنر اسلامی تبریز )

دکتر مرتضی میرغلامی ( دانشگاه هنر اسلامی تبریز )

دکتر لیلا مدقالچی ( دانشگاه هنر اسلامی تبریز )

دکتر یاسر شهبازی ( دانشگاه هنر اسلامی تبریز )

دکتر احد نژاد ابراهیمی ( دانشگاه هنر اسلامی تبریز )

دکتر فرهاد آخوندی ( دانشگاه هنر اسلامی تبریز )

دکتر حسن ستاری ( دانشگاه آزاد اسلامی تبریز )

دکتر بیتا باقری ( دانشگاه آزاد اسلامی تبریز )

دکتر محمدرضا پاکدل ( دانشگاه آزاد اسلامی تبریز )

دکتر مهسا فرامرزی ( دانشگاه آزاد اسلامی تبریز )

دکتر شهاب آدم نوه سی ( دانشگاه آزاد اسلامی تبریز )

دکتر سید مهدی قدوسی فر (دانشگاه آزاد اسلامی تبریز)

دکتر مسعود حق لسان(دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی )

دکتر مصطفی بصیری (دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی )

دکتر رحمت محمدزاده ( مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه تبریز )

دکتر الهام حاتمی گلزاری (دانشگاه آزاد اسلامی سردرود)

دکتر رضا سرکن دیزجی ( دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند )

دکتر غلامرضا ایرانی ( معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز )

مهندس مهسا مختاری (دانشگاه پیام نور اراک)

دکتر مرتضی ملکی ( دانشگاه بوعلی همدان )

دکتر نعیمه خداداد (دانشگاه آزاد اسلامی مرند)

دکتر بهاره کبیری (دانشگاه آزاد اسلامی سراب)

دکتر شعیب کاسه گر محمدی (دانشگاه ملا صدرا)

دكتر بهشيد حسين(دانشگاه هنر تهران)

نیما صادق زاده دیمان - عضو هییت علمی موسسه آموزش عالی پیام گلپایگان، - تهران

عطااله مطهری - استاد دانشکده معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

احسان مهدوی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران

رشته مهندسی شهرسازی:

دکتر داود عباسی ( مدیر فنی امور استانهای سازمان پدافند غیرعامل کشور)

دکتر ابوالفضل قنبری ( مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه تبریز )

دکتر مهدی علیلو ( دانشگاه آزاد اسلامی )

دکتر اکبر عبداله زاده طرف ( دانشگاه آزاد اسلامی)

دکتر آرش ثقفی اصل ( دانشگاه آزاد اسلامی)

دکتر بشیر بیگ بابایی ( دانشگاه آزاد اسلامی)

دکتر رسول وظیفه شناس ( دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب )

مهندس صادق صیدبیگی (دانشگاه علوم و تحقیقات تهران)