اعضای کمیته علمی به تفکیک رشته ها

رشته مهندسی شهرسازی:

دکتر محمد رضا پور محمدی (شهرسازی - برنامه ریزی شهری و منطقه ای - دانشگاه تبریز )

دکتر داود عباسی گوجانی ( مدیر فنی امور استانهای سازمان پدافند غیرعامل کشور)

پروفسور کریم حسین زاده دلیر ( استاد تمام و بازنشسته دانشگاه تبریز)

دکتر مهدی علیلو ( دانشگاه هنر اسلامی تبریز )

دکتر آرش ثقفی اصل ( دانشگاه آزاد اسلامی تبریز)

دکتر بشیر بیگ بابایی ( دانشگاه آزاد اسلامی)

 

رشته مهندسی عمران:

دکتر محمد حسنپور صدقی ( دانشگاه تبریز )

دکتر مسعود حاجی علیلوی بناب ( دانشگاه تبریز )

دکتر مهدی دینی ( دانشگاه شهید مدنی آذربایجان )

دکتر نادر هویدایی ( دانشگاه شهید مدنی آذربایجان )

دکتر حامد فرشباف آقاجانی ( دانشگاه شهید مدنی آذربایجان )

دکتر ابراهیم اسدی ( دانشگاه شهید مدنی آذربایجان )

دکتر یوسف پریش ( مجتمع عالی آموزشی پژوهشی آذربایجان )

دکتر ناصر تقی زادیه (دانشگاه تبریز )

دکتر حامد حق کیش (دانشگاه تبریز)

دکتر علی سجادی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی )

دکتر فرید اشراقی (دانشگاه آزاد اسلامی باسمنج)

 

رشته مهندسی معماری:

دكتر بهشيد حسينی (دانشگاه هنر اسلامی تهران)

دکتر مازیار آصف ( دانشگاه هنر اسلامی تبریز )

دکتر فرزین حق پرست ( دانشگاه هنر اسلامی تبریز )

دکتر پریسا هاشم پور ( دانشگاه هنر اسلامی تبریز )

دکتر آزیتا بلالی اسکوئی ( دانشگاه هنر اسلامی تبریز )

دکتر مرتضی میرغلامی ( دانشگاه هنر اسلامی تبریز )

دکتر لیلا مدقالچی ( دانشگاه هنر اسلامی تبریز )

دکتر یاسر شهبازی ( دانشگاه هنر اسلامی تبریز )

دکتر احد نژاد ابراهیمی ( دانشگاه هنر اسلامی تبریز )

دکتر فرهاد آخوندی ( دانشگاه هنر اسلامی تبریز )

دکتر حسن ستاری ( دانشگاه آزاد اسلامی تبریز )

دکتر بیتا باقری ( دانشگاه آزاد اسلامی تبریز )

دکتر محمدرضا پاکدل ( دانشگاه آزاد اسلامی تبریز )

دکتر شهاب آدم نوه سی ( دانشگاه آزاد اسلامی تبریز )

دکتر سید مهدی قدوسی فر (دانشگاه آزاد اسلامی تبریز)

دکتر الهام حاتمی گلزاری (دانشگاه آزاد اسلامی سردرود)

دکتر رضا سرکن دیزجی ( دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند )

دکتر نعیمه خداداد (دانشگاه آزاد اسلامی مرند)

دکتر بهاره کبیری (دانشگاه آزاد اسلامی سراب)