اعضای شورای سیاست گذاری

مهندس مرتضی علیخانی ( مدیرکل اداره کل امور شهری و شوراهای استان آذربایجان شرقی )

مهندس محمد عزتی ( معاون شهرسازی و معماری شهرداری کلانشهر تبریز )

دکتر یوسف پریش ( رئیس مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان )

دکتر یعقوب نماینده (مدیرکل اداره کل فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی )

دکتر مسعود حسن نژاد ( رئیس ستاد بحران شهرداری کلانشهر تبریز )

مهندس باقر خوشنواز ( شهردار منطقه 2 کلانشهر تبریز)

دکتر جواد شریف نژاد ( رئیس دبیرخانه تبریز 2018 )

دکتر عبداله تقی پور ( عضو شورای اسلامی کلانشهر تبریز )

دکتر فرج قلیزاده ( عضو شورای اسلامی کلانشهر تبریز )

دکتر فریدون بابائی اقدم ( عضو شورای اسلامی کلانشهر تبریز )

مهندس رحیم میرزایی ( مدیر نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان شرقی)

مهندس علی طوماری ( رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی )

دکتر علیرضا معتمدنیا ( رئیس هیات مدیره شرکت عمران شهر جدید سهند )

نیما صادق زاده دیمان - عضو هییت علمی موسسه آموزش عالی پیام گلپایگان، - تهران

عطااله مطهری - استاد دانشکده معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند