آدرس محل برگزاری

کلانشهر تبریز - دانشگاه سراسری تبریز - سالن همایش های وحدت